Преглед на файлове

Версия 2

* Уточнения в коментариях
* В ключ маршрута добавлен код перевозчика
* Метод редактирования билета
* Тип билета
master
ushmodin преди 2 години
родител
ревизия
a499a4ef70
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +2
    -2
      avs5rs_transit.xsd
  2. +1
    -1
      transit.md

+ 2
- 2
avs5rs_transit.xsd Целия файл

@@ -370,10 +370,10 @@
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RouteKey" type="RouteKey"/>
<xs:element name="Ticket">
<xs:element name="Ticket" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ticketId" type="IDType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="ticketId" type="IDType" minOccurs="1"/>
<xs:element name="isGone" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


+ 1
- 1
transit.md Целия файл

@@ -561,7 +561,7 @@ select *

Редактирование атрибутов билета. Пока реализовано только редактирование флага явки.

**URL: \[BASE\_URL\]/transit/updateTicket**
**URL: \[BASE\_URL\]/transit/updateTickets**

Запрос:Зареждане…
Отказ
Запис