Nikolay Ushmodin преди 3 години
родител
ревизия
84d1fdfbf0
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      avs5rs_transit.xsd

+ 1
- 1
avs5rs_transit.xsd Целия файл

@@ -300,7 +300,7 @@
<xs:element name="seatNum" type="xs:int" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Agent" type="Agent"/>
<xs:element name="price" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="isGone" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="isGone" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>Зареждане…
Отказ
Запис