Преглед на файлове

Update avs5rs.md

master
Nikolay Ushmodin преди 4 години
committed by GitHub
родител
ревизия
9f25f9d37a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      avs5rs.md

+ 1
- 1
avs5rs.md Целия файл

@@ -795,7 +795,7 @@ RETURNED Выполнен возврат билета. Данный статус

Ответ:

Ответ аналогичен ответу на запрос getOrder
Ответ аналогичен ответу на запрос (getOrder)[#getOrder]

### updateTicketЗареждане…
Отказ
Запис