47 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
Nikolay U 8e1863819d REVERT: TripInfo добавлен коментарий к билету 4 years ago
Nikolay U 9b5701ad8c TripInfo добавлен коментарий к билету 4 years ago
Nikolay U 30ef05acfc TripInfo добавлена информация о Автобусе и Экипаже 5 years ago
Nikolay U 97ec2e1140 TripInfo добавлена информация о Автобусе и Экипаже 5 years ago
Nikolay U 0accbc34a8 RouteInfo на дату 5 years ago
Nikolay U b82a00aa14 offlineSaleSeats 5 years ago
Nikolay U d39638e30c Резервы для офлайн продажи 5 years ago
ushmodin a499a4ef70 Версия 2
* Уточнения в коментариях
* В ключ маршрута добавлен код перевозчика
* Метод редактирования билета
* Тип билета
6 years ago
ushmodin cd3027e47e Версия 2
* Уточнения в коментариях
* В ключ маршрута добавлен код перевозчика
* Метод редактирования билета
* Тип билета
6 years ago
ushmodin a700e2a7ee Версия 2
* Уточнения в коментариях
* В ключ маршрута добавлен код перевозчика
* Метод редактирования билета
* Тип билета
6 years ago
ushmodin d6d3914b1b Уточнение к Transit.getTripInfo 6 years ago
ushmodin 04a7ab39c9 Изменение тарифа билета 6 years ago
ushmodin c0d2ce14d4 bufix 6 years ago
ushmodin 59563dbc42 fix 6 years ago
Nikolay Ushmodin 4faa2740f7 Agent в searchTrips и getTicketTypes 6 years ago
Nikolay Ushmodin 84d1fdfbf0 isGone 6 years ago
Nikolay Ushmodin 608768dc49 fix 6 years ago
Nikolay Ushmodin 89f9821c94 Service's split 6 years ago
Nikolay Ushmodin 32a56a2db9 Тест AVS5RS 6 years ago
Nikolay Ushmodin 5f9c213fdb transit.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin b769f4cddd transit.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin 48bae8c13c transit.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin 447bdbce06 transit.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin 97ecbf6c9d Update README.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin 1580f86cec Update README.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin 97713419f2 Update README.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin e49244f4ab Update README.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin eba14ecfea Update README.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin c5c20a35c7 Добавлены структуры поиска свободных мест на транзитный рейс 7 years ago
Nikolay Ushmodin 1dae298aa4 Update README.md 7 years ago
Nikolay Ushmodin bc9dc4ce9d XSD 7 years ago
Nikolay Ushmodin 5fd603a433 Update avs5rs_transit.xsd 7 years ago
Nikolay Ushmodin a74f0b7ac0 Update avs5rs_transit.xsd 7 years ago
Ushmodin Nikolay 8746a7bb95 AVS5RS v2.0 7 years ago
Ushmodin Nikolay 5cdd92e77e AVS5RS v2.0 7 years ago
Nikolay Ushmodin c93e95cde3 Version 2.0 7 years ago
Nikolay Ushmodin cdf958dc42 Добавлено поле Trip.routeId 7 years ago
Nikolay Ushmodin e9c8404729 Добавлено поле Passenger.info 7 years ago
Nikolay Ushmodin b2cc733967 Изменение типов рейсвов в соответствии с ФЗ-220
Добавлен класс рейса
Удален флаг extDataRequired
7 years ago
Nikolay Ushmodin a5430188ee Документация 7 years ago
Nikolay Ushmodin 871480afe4 README 8 years ago
Nikolay Ushmodin d928553b6a JMeter test 8 years ago
Nikolay Ushmodin 6ab41dabc0 Update avs5rs.md 8 years ago
Nikolay Ushmodin fc21b79c5a Update avs5rs.md 8 years ago
Nikolay Ushmodin 9f25f9d37a Update avs5rs.md 8 years ago
Nikolay Ushmodin bc60a2f191 Update avs5rs.md 8 years ago
Nikolay Ushmodin f291334384 init 8 years ago