36 Commits (04a7ab39c9155fa44bbd196a13dee8c9ac811635)
 

Author SHA1 Message Date
  ushmodin 04a7ab39c9 Изменение тарифа билета 2 years ago
  ushmodin c0d2ce14d4 bufix 2 years ago
  ushmodin 59563dbc42 fix 2 years ago
  Nikolay Ushmodin 4faa2740f7 Agent в searchTrips и getTicketTypes 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 84d1fdfbf0 isGone 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 608768dc49 fix 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 89f9821c94 Service's split 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 32a56a2db9 Тест AVS5RS 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 5f9c213fdb transit.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin b769f4cddd transit.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 48bae8c13c transit.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 447bdbce06 transit.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 97ecbf6c9d Update README.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 1580f86cec Update README.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 97713419f2 Update README.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin e49244f4ab Update README.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin eba14ecfea Update README.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin c5c20a35c7 Добавлены структуры поиска свободных мест на транзитный рейс 3 years ago
  Nikolay Ushmodin 1dae298aa4 Update README.md 3 years ago
  Nikolay Ushmodin bc9dc4ce9d XSD 4 years ago
  Nikolay Ushmodin 5fd603a433 Update avs5rs_transit.xsd 4 years ago
  Nikolay Ushmodin a74f0b7ac0 Update avs5rs_transit.xsd 4 years ago
  Ushmodin Nikolay 8746a7bb95 AVS5RS v2.0 4 years ago
  Ushmodin Nikolay 5cdd92e77e AVS5RS v2.0 4 years ago
  Nikolay Ushmodin c93e95cde3 Version 2.0 4 years ago
  Nikolay Ushmodin cdf958dc42 Добавлено поле Trip.routeId 4 years ago
  Nikolay Ushmodin e9c8404729 Добавлено поле Passenger.info 4 years ago
  Nikolay Ushmodin b2cc733967 Изменение типов рейсвов в соответствии с ФЗ-220 4 years ago
  Nikolay Ushmodin a5430188ee Документация 4 years ago
  Nikolay Ushmodin 871480afe4 README 4 years ago
  Nikolay Ushmodin d928553b6a JMeter test 4 years ago
  Nikolay Ushmodin 6ab41dabc0 Update avs5rs.md 4 years ago
  Nikolay Ushmodin fc21b79c5a Update avs5rs.md 4 years ago
  Nikolay Ushmodin 9f25f9d37a Update avs5rs.md 4 years ago
  Nikolay Ushmodin bc60a2f191 Update avs5rs.md 4 years ago
  Nikolay Ushmodin f291334384 init 4 years ago